De kracht van positief belonen

Minister-president Balkenende heeft gelijk. Weg met het negativisme, leve de positieve energie.

De beloningen van de topmanagers bij grote Nederlandse ondernemingen die de afgelopen weken de publiciteit hebben gehaald mogen als voorbeeld dienen. Zij geven als rolmodellen het goede voorbeeld, de rest van Nederland hoeft alleen maar te volgen.

Vroegpensioen op de helling? Wat ouderwets. Directievoorzitter A. Burgmans (58) van voedings- en afslankbedrijf Unilever verlaat vrijwillig zijn post en wordt binnenkort voorzitter van een nieuwe, op Britse leest geschoeide raad met directieleden én hun controleurs. Unilever betaalt Burgmans zijn salaris als topman (1.365.000 euro) dan nog twaalf maanden door en vervolgens krijgt hij pensioen alsof hij al zestig jaar is.

Louter aandacht voor zaken die fout lopen? Nee, kijk naar wat goed gaat en beloon mensen dienovereenkomstig. Neem energieleverancier Nuon. Niet alleen stapt de onderneming grootmoedig heen over een verkeerd becijferd pensioengat van topman L. van Halderen en betaalt zij de reparatie: 599.000 euro.

Nee, de commissarissen van Nuon onder voorzitterschap van ex-PvdA-politicus W. Meijer betalen ook een achtergehouden bonus (62.881 euro) uit een periode van administratieve achterstanden. Het gaat nu een stuk beter, al was de `klanttevredenheid' vorig jaar nog geen succes. Dat is wat coaches in het bedrijfsleven bedoelen met: van fouten moet je leren (profiteren).

Meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt? Dat hoeft geen onderwerp van discussie meer te zijn als elke werkgever het voorbeeld van KPN zou volgen. Financieel directeur M. Henderson stapt over naar Nuon en krijgt bij wijze van afscheid een bedrag mee van 409.000 euro.

De hoge belastingdruk? Niet klagen bij staatssecretaris Wijn, maar gewoon zelf actie ondernemen. Bestuursvoorzitter N. McKinstry van uitgever Wolters Kluwer krijgt compensatie (158.000 euro) voor een deel van de belastingen op haar salaris en bonus.

Doelstellingen niet gehaald en daarom geen bonus? Weer zo'n kenmerkend voorbeeld van negatief denken: straf niet wat slecht gaat, maar beloon wat goed gaat. De bestuurders van krantenuitgever Wegener haalden vorig jaar hun doelen niet. Maar wat deden de commissarissen, onder wie voorzitter H. Noten van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer? Gezien de moeilijke omstandigheden waaronder Wegener moest werken krijgen de bestuurders een bonus van 10 procent van hun vaste salaris.

Positief denken. Positief belonen. Dat zouden meer mensen moeten doen.

    • Menno Tamminga