Bordenstorm

Het Comité Weg Ermee wil, samen met lezers van de Achterpagina, Nederland ontdoen van rommel en ruis in de publieke sector en openbare ruimte.

Zoals het Comité Weg Ermee drie weken geleden een slank belastingstelsel kon presenteren (zie www.nrc.nl), zo werpt het nu een reddingsboei toe aan het onderwijs. Waarover straks meer.

Eerst wat losse zaken die aandacht verdienen. Ze zijn in diverse e-mails opgedoken. Gesteund door een inmiddels brede achterban nomineert het Comité Weg Ermee het volgende voor afschaffing:

Het voortdurende gepruts aan de spelling van de Nederlandse taal. De jongste hervormingen – met of zonder tussen-n, koppelteken, apostrof, enz. – hebben de spellingsregels niet echt logischer en makkelijker toepasbaar gemaakt. Weg met het hobbyïsme en de scherpslijperij! Voor een eventuele volgende ronde van verandering moet gelden: slechts eenduidige regels zijn toegestaan, uitzonderingen zijn taboe.

Er staan te veel verkeers-, aanwijzings- en reclameborden langs de openbare weg. `Hondenuitlaatstrook', `Brandweeruitrukroute', `Tweelingstad van Ouagadougou', `Hier bouwt Hoogezand-Sappemeer aan zijn toekomst' – het is alles bij elkaar te veel, te schreeuwerig, te lelijk. Hoogste tijd voor een Bordenstorm.

Weg met de erfpacht en erfpachtcanon. Het is een systeem uit de Middeleeuwen dat gemeenten louter als melkkoe gebruiken. Het verstoort de handel in `onroerende zaken'. Als middel tegen speculatie en voor ruimtelijke ordening heeft het zichzelf overleefd.

Het is, naast het enorme commerciële televisie-aanbod en breedband-internet, niet langer nodig drie voorgeprogrammeerde publieke zenders te hebben. Twee zenders – verlost van kwisjes, spelletjes, sport en reclame – zijn voldoende.

Dan nu een wenkend perspectief voor het onderwijs, in vervolg op de harte(n?)kreten over management-overkill van vorige week. Een lezer uit Hardenberg legde de basis, waarvoor dank:

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben maximaal duizend leerlingen. Er zijn geen nevenvestigingen. Ze concentreren zich op hetzij vmbo, hetzij havo/vwo. Ze hebben één directeur of rector en één adjunct.

Het formuleren van missies, visies, onderwijsconcepten, strategische beleidsplannen en andere mooipraterij blijft achterwege. Docenten weigeren hieraan mee te werken.

Van het budget gaat 98 procent direct naar onderwijs en -ondersteuning en hooguit 2 procent naar overhead. Ervaren docenten zitten nu hooguit in ambtenarenschaal 12, terwijl de meeste managers in schaal 14 of hoger zitten. Dit geeft scheve verhoudingen en rare kippendrift binnen scholen – alsof management het hoogst haalbare is. Voor goede docenten moet bijzondere beloning mogelijk zijn.

De overdaad aan praktische opdrachten heeft geleid tot een drukke praktijk van kopiëren, knippen en plakken. Af en toe een werkstukje is nuttig, maar voor toetsing van kennis en vaardigheden bestaan andere methoden die efficiënter, objectiever en minder fraudegevoelig zijn.

Met belangstelling stelt het Comité Weg Ermee vast dat het regeerakkoord de afgelopen week is opengebroken. Tot nader advies bereid.

Suggesties voor opheffing en afschaffing zijn, uiterlijk komende woensdag, welkom via www.nrc.nl.

    • Gijsbert van Es