AOW en Amerika

Op mijn 19de ging ik naar de VS. Eerst als au pair, later trouwde ik een Amerikaan, maar ik bleef wel Nederlands staatsburger. Ik had daar een social security card waarvan ik dacht dat hij recht gaf op een Amerikaans pensioen. Dat blijkt echter alleen het geval als je werkgevers en pensioenfondsen kunt noemen. Helaas vind ik die informatie moeilijk te achterhalen. Heb ik goed begrepen dat ik geen AOW ontvang over mijn zeventien Amerikaanse jaren?

(E.W.)

U mist inderdaad een groot stuk AOW. Uit uw brief begrijp ik dat u hebt gewerkt in de VS. Ik zou toch proberen namen en adressen te achterhalen, want eenderde van de AOW (17 maal 2 procent) is een aanzienlijk tekort. Misschien zijn er instanties die zich met zoekgeraakte pensioenen in de VS bezighouden? Ooit leverde een stukje over AOW in Italië nuttige reacties op. Misschien gebeurt dat nu weer.

    • Wilma van Hoeflaken