Zalm

In de column Zalm il tenero (24 maart, pagina 16) schrijft Flip de Kam: ,,De bepalingen van het [Stabiliteits- en Groei-]pact zijn vrijwel integraal opgenomen in het ontwerp van de Europese Grondwet. Nog voordat zij is geratificeerd, wordt de Europese Constitutie al geschonden.'' Dit is niet juist. De leiders van de Europese Unie hebben deze week niet besloten tot een wijziging van de bepalingen van het pact die in de Grondwet staan. Zij kwamen een aanpassing overeen van de zogeheten toepassingscriteria. Deze uitgangspunten staan niet in de Europese Grondwet, maar ze zijn opgenomen in een afzonderlijk besluit van de Raad van Ministers.