Vredesmacht voor Zuid-Soedan, nog geen VN-actie in Darfur

De Veiligheidsraad van de VN heeft gisteren unaniem ingestemd met het sturen van een vredesmacht naar Zuid-Soedan. Maar een optreden tegen het geweld in de westelijke regio Darfur heeft de raad voor zich uitgeschoven, omdat de leden sterk verdeeld zijn. De Afrikaanse Unie heeft een beperkte vredesmacht in Darfur.

De afgelopen weken probeerde de Veiligheidsraad tevergeefs om alle Soedanese conflicten in één resolutie te vangen. Er moest een vredesmacht komen van 10.700 man die zou toezien op de naleving van het in januari gesloten vredesakkkoord dat een eind maakt aan 21 jaar burgeroorlog in Zuid-Soedan. De schuldigen van de gruweldaden in Darfur moesten worden vervolgd. En een wapenembargo tegen Soedan zou worden versterkt en aangevuld met sancties tegen personen die verantwoordelijk worden gesteld voor het geweld in Darfur, zoals een reisverbod en het bevriezen van bankrekeningen.

De VS doorbraken afgelopen woensdag de impasse door het sturen van de vredesmacht in een aparte resolutie onder te brengen. Over de voorstellen die betrekking hebben op Darfur – vervolging en sancties – zal waarschijnlijk volgende week worden gestemd.

Frankrijk en Groot-Brittannië willen dat de verantwoordelijken voor de gruweldaden in Darfur door het Internationaal Strafhof in Den Haag worden vervolgd. De VS verwerpen dit plan omdat ze tegenstander van het Internationaal Strafhof zijn. Maar diplomatiek is het voor de VS lastig om een veto uit te spreken, omdat ze snel optreden hebben geëist tegen wat ze noemen: `een genocide' in Darfur. China en Rusland zijn tegen verscherping van de sancties tegen Soedan.

Door het geweld in Darfur zijn de afgelopen twee jaar naar schatting 180.000 mensen gedood. De burgeroorlog in het zuiden heeft naar schatting twee miljoen levens gekost.