VN-onderzoekers klagen Syrië aan

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties naar de moord op de Libanese oud-premier Rafiq Hariri heeft in haar gisteren verschenen rapport zware beschuldigingen geuit aan het adres van Syrië.

De onderzoekers, onder leiding van de Ierse politiefunctionaris Peter Fitzgerald, gaan nog net niet zo ver om te zeggen dat de aanslag op Hariri op 14 februari werd uitgevoerd door Syrië. Maar ze concluderen wel dat het bewind in Damascus een zodanig klimaat van spanningen en onveiligheid heeft gecreëerd in buurland Libanon dat de moord mogelijk werd.

Zo wordt er in het rapport op gewezen dat de Syrische president Bashar al-Assad vorig jaar augustus Hariri met ,,lichamelijk letsel'' bedreigde als hij de Syrische politieke dominantie in Libanon zou aanvechten. Assad drukte Hariri op het hart geen blokkade op te werpen tegen het door Syrië gewenste amendement op de grondwet dat het mogelijk maakte de ambtstermijn van de Libanese president Lahoud met nog eens drie jaar te verlengen. In het gesprek betitelde Assad Lahoud als zijn ,,persoonlijke vertegenwoordiger in Libanon''.

Volgens VN-commissie wordt het huidige Libanese onderzoek naar de moord op Hariri niet op een geloofwaardige wijze ter hand genomen. Om de waarheid te achterhalen, is het daarom nodig het onderzoek toe te vertrouwen aan een internationale onafhankelijke commissie, aldus het rapport.

In een begeleidende brief aan de Veiligheidsraad noemde secretaris-generaal Kofi Annan van de VN de beschuldigingen in het rapport ,,zeer ernstig en verontrustend''. Annan onderschrijft de noodzaak van een internatinaal onderzoek.

Libanon heeft suggesties in die richting tot dusver steeds afgewezen, maar nu lijkt Beiroet ermee te willen instemmen. ,,President Lahoud heeft de secretaris-generaal (van de VN) gevraagd datgene te doen wat nodig is om zo snel mogelijk de waarheid te achterhalen'', aldus een verklaring die gisteren werd uitgegeven door het presidentiële paleis.

Tegelijkertijd bekritiseerde de Syrische ambassadeur bij de VN, Fayssal Mekdad, het rapport van de VN-onderzoekers als niet-objectief. Volgens hem zijn de spanningen in Libanon juist opgelopen door de aanvaarding (afgelopen september) van een resolutie van de Veiligheidsraad waarin Syrië wordt opgeroepen al zijn troepen uit Libanon weg te halen. Na de moord op Hariri heeft Damasacus dat ook toegezegd.

Behalve aan het het adres van Syrië en zijn geheime dienst in Libanon staan in het VN-rapport ook scherpe verwijten jegens de Libanese veiligheidsdiensten. Zij verwaarloosden de bescherming van Hariri.