Vernieuwing bestuur toch hoog op agenda

Bestuurlijke vernieuwing moet de hoogste prioriteit houden als D66 in het kabinet-Balkenende blijft. Dit eist het hoofdbestuur van de partij, dat daarmee fractievoorzitter Dittrich tot de orde roept.

In het debat na het aftreden van vice-premier De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) gaf Dittrich eergisteren aan dat bestuurlijke hervormingen politiek – in de coalitie en daarbuiten – noch in de samenleving ,,op veel steun konden rekenen''. De fractievoorzitter: ,,D66 is niet alleen in dit kabinet gestapt vanwege een gekozen burgemeester en niet alleen vanwege een ander kiesstelsel.'' Volgens Dittrich waren onderwijs, natuurbeleid en Europa de andere redenen om mee te regeren.

Partijvoorzitter Pechtold maakte gisteravond in het tv-programma Nova duidelijk dat bestuurlijke vernieuwing wat hem betreft nog steeds het belangrijkste onderwerp is. ,,Bestuurlijke vernieuwing moet meer body krijgen, het nieuwe kiesstelsel is daarbij een belangrijk element'', aldus Pechtold.

Fractievoorzitter Schuyer van D66 in de Eerste Kamer zei gisteren op de radio dat ,,het probleem moet worden opgelost waar het ontstaan is'', bij de bestuurlijke vernieuwing.

Het D66-bestuur heeft te maken met ,,een oproerige achterban, die alleen akkoord zal gaan met een uitkomst waarbij een stevig pakket bestuurlijke vernieuwingen in stand blijft'', zo meldt een direct betrokkene.

Na afloop van de besprekingen tussen de coalitiepartijen CDA, VVD en D66, die gisteren begonnen om D66 binnenboord te houden, bleek dat de paragraaf over bestuurlijke vernieuwing het eerste onderwerp op de agenda was. Dittrich zei na het overleg ,,optimistischer'' te zijn dan daarvoor.

De fractievoorzitters Verhagen (CDA), Van Aartsen (VVD) en Dittrich voerden gisteren eerst onderling overleg. Daarna spraken de drie nog enkele uren op het department van Algemene Zaken met premier Balkenende, vice-premier Zalm (VVD) en de enige nog overgebleven D66-minister, Brinkhorst. Na afloop daarvan toonden alle betrokkenen zich positief. Balkenende sprak van ,,een heel goed onderhoud''. Volgens hem hebben de drie partijen laten blijken samen verder te willen. Volgens de premier zijn er geen eisen op tafel gelegd, maar is ,,gekeken hoe we de zaak kunnen oplossen''. Hij schatte dat nog enkele dagen nodig zijn voor een akkoord. De onderhandelingen worden naar verwachting morgen hervat.

Dittrich rekent nog zeker op een week voordat een akkoord is bereikt. Het onderhandelingsresultaat zal worden voorgelegd aan het congres van D66, zo zei partijvoorzitter Pechtold gisteravond. De voorzitter van D66 in de stad Groningen, Van de Wardt-Olde Riekerink, is gisteren opgestapt omdat hij het niet eens met de koers van zijn partij in Den Haag. Van de Wardt-Olde Riekerink vindt dat D66 uit het kabinet moet stappen.

Tussenbalans pagina 2