Noorden kan zich richten op streekeconomie

Nu de Zuiderzeelijn als snelle verbinding met het noorden van de baan lijkt, kan men zich daar nu concentreren op de opbouw van een streekeconomie die minder afhankelijk is van de Randstad. Zelfvoorzienend voor wat betreft de basisbehoeften. Eventueel ook werkend met een soort eigen geld, zodat er koopkracht in die provincies blijft, de bedrijvigheid daar gestimuleerd wordt en de dorpen niet langer hun voorzieningen zien verdwijnen. In de crisistijd van na de Eerste Wereldoorlog zijn daarmee in Oostenrijk en elders goede resultaten geboekt.

    • D. van Cappellen