Nieuwe manier van belonen Heineken

Heineken stopt met opties als stimulans voor bestuurders om tot grote prestaties te komen. Volgend jaar treedt bij de bierbrouwer een nieuwe beloningsstructuur in werking. De top, onder wie bestuursvoorzitter A. Ruys, krijgt per 1 januari een beloning die voor 45 procent bestaat uit een basissalaris. De resterende 55 procent is gelijkelijk verdeeld over een bonus waarvan de hoogte afhankelijk is van prestaties op korte termijn, en een aandelenpakket, gekoppeld aan prestaties op langere termijn.