Kabinet wil meer aandacht radicale islam

Het kabinet wil Nederlanders meer bewust maken van de gevaren van de radicale islam. Dat is de strekking van de nota Weerbaarheid tegen radicaliseringsinvloeden van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) waarmee de ministerraad gisteren instemde.

Om dit te bereiken, moet ,,de slagkracht van de overheid tegen personen, groepen en netwerken met terroristische oogmerken'' worden versterkt. Met dit voorstel van Verdonk stemde de ministerraad gisteren in.

In aansluiting hierop heeft Forum, een instituut voor multiculturele ontwikkeling, een actieprogramma ontwikkeld dat zich op jongeren richt ,,omdat zij in het bijzonder vatbaar zijn voor radicaliseringsinvloeden'', zo schrijft het kabinet. Dat programma richt zich er vooral op om jongeren meer kennis van de islam te geven, waardoor ze de beleving van deze religie beter kunnen combineren met het leven in de westerse samenleving.

Ook de vijandelijke reacties die jonge moslims in Nederland wel eens krijgen komen in het programma aan de orde. Forum zal proberen om de jongeren te leren omgaan met gevoelens van teleurstelling en uitsluiting en met islamofobie.

In de nota van Verdonk krijgt de overheid ook meer mogelijkheden om in te kunnen grijpen in geval van potentieel gewelddadige vormen van radicalisme en radicalisering. Hoe dit precies vorm krijgt zou vanmiddag bekend worden, als de nota openbaar gemaakt wordt.

Forum ontwikkelde ook een Netwerk Veiligheid en Sociale Cohesie. Onafhankelijke contactpersonen in Nederland ontwikkelen via dit netwerk een band en houden zich bezig met het in kaart brengen van lokale spanningen en polarisatie tussen groepen.

De nota van Verdonk heeft als doel om de gewelddadige islamitische radicalisering samenhangend aan te pakken.