Italiaanse rechter: seksstaking mag niet

Een Siciliaan die met een zeven jaar durende seksstaking zijn vrouw heeft gestraft is gisteren door het Italiaanse Hof van Cassatie schuldig bevonden aan het beledigen van de waardigheid van zijn partner. De man is verantwoordelijk voor de scheiding die de vrouw heeft aangevraagd en moet schadevergoeding betalen. Het gaat om het voormalige echtpaar Francesco G. en Piera N. uit Trapani die twee kinderen hebben. Zeven jaar lang weigerde Francesco zijn vrouw ook maar met een hand aan te raken. Hij wilde haar straffen, omdat ze in een ruzie over geld en een familiehuis partij koos voor haar broer en niet voor haar man.

Na zeven jaar van weigeringen en hoofdpijn-smoesjes van haar man vroeg de vrouw in 2000 een scheiding aan die hij de afgelopen vijf jaar tot het hoogste gerechtscollege, het Hof van Cassatie, heeft aangevochten. Telkens kreeg de vrouw gelijk, omdat de seksboycot buitenproportioneel was. Gisteren is de man, in derde graad, definitief in het ongelijk gesteld.

In het vonnis stelt de rechter dat ,,er geen twijfel over kan bestaan dat de weigering om zeven jaar lang affectieve en seksuele contacten te hebben, een ernstige belediging is van de waardigheid en de persoonlijkheid van de partner, en dat dit tot frustratie en onbehagen leidt die onomkeerbare schade tot gevolg kan hebben''.

Een doelbewuste weigering van ,,seksuele dienstverlening'' in een huwelijk kan volgens de rechter tot niets anders leiden dan een bekrachtiging van de scheiding, omdat een dergelijke seksstaking ,,het de partner onmogelijk maakt om diens affectieve levensbehoefte te vervullen en de levensverbintenis in zijn meest diepgaande betekenis te beleven''. Francesco G. is nu definitief gescheiden en moet zijn vrouw 3.100 euro schadevergoeding betalen.