Aangepaste inburgeringsplicht

Het kabinet heeft gisteren ingestemd met plannen van minister Verdonk (Integratie, VVD) om een wettelijke inburgeringsplicht in te voeren voor iedereen tussen de 16 en de 65 jaar die in Nederland wil en mag wonen. Wie niet minstens acht jaar van zijn leerplichtige leeftijd in Nederland heeft gewoond, komt voor zo'n inburgeringsplicht in aanmerking. Die verplichting geldt, na de leerplichtleeftijd, voor nieuwkomers en voor personen die al in Nederland wonen. Daarbij gaat het naar schatting om 775.000 zogeheten 'oudkomers'. De inburgeringsplicht geldt niet voor in het buitenland wonende Nederlanders die de termijn van acht jaar niet haalden.