Rijn en Gouwe behaalde keurig rendement

Vooral de kleinere regiokranten stond het water aan de lippen; eigenlijk was hun lot bezegeld gezien hun hoge kosten en afnemende oplage.

Naar het oordeel van het hoofdredactionele commentaar (19 maart) moet daaruit mede de verklaring worden gevonden voor de ophanden zijnde bundeling van Algemeen Dagblad met zeven regionale kranten, waaronder Rijn en Gouwe. In weerwil van de pretentie is NRC Handelsblad toch kennelijk niet altijd het meest geschikte podium voor wie de nuance zoekt.

Zeker, het valt niet te ontkennen dat ook de oplage van Rijn en Gouwe, ontegenzeglijk één van de kleinere regiokranten, de laatste jaren een daling vertoont, gestaag, dat wel, maar inderdaad, er is sprake van een teruglopend aantal abonnees.

Het betreft overigens wel een teruggang die percentueel (iets meer dan twee procent) nog heel gunstig afsteekt bij het merendeel van de overige bij de fusie betrokken dagbladen en die ook bepaald niet drastischer is dan de oplagedalingen die elders in het land worden geïncasseerd. Kijk naar het bedrijfsresultaat over vorig jaar en een nadere nuancering van het commentaar is al evenzeer op haar plaats. Rijn en Gouwe behaalde over vorig jaar een keurig rendement van 9 procent; ook in dat opzicht bepaald niet slechter dan de andere fusiepartners en in menig opzicht zelfs aanmerkelijk beter.

Waarmee niet gezegd wil zijn dat we gerieflijk achterover kunnen leunen. Maar om nu te beweren dat ons bij RenG het water aan de lippen stond...

Prima hoor, NRC Handelsblad als slijpsteen voor de geest, maar dan dienen de onderliggende feiten wel correct te zijn.

    • Loek Heskes