Portugal stemt over abortus

De Portugese regering wil een nationaal referendum houden over abortus, op voorstel van de socialistische partij. Die partij die een absolute meerderheid in het parlement heeft, wil onbeperkte abortus toestaan in de eerste tien weken van de zwangerschap. Portugal kent, met Ierland en Spanje, de strengste abortuswetgeving van Europa – alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij verkrachting of om medische redenen) mag een zwangerschap tot in de twaalfde week worden afgebroken. Vanaf week 13 is abortus totaal verboden. In 1998 hield Portugal ook een referendum over abortus, maar door te lage opkomst (32 procent) werd de uitslag ongeldig verklaard.