Personeel Corus op 62ste weg

Het prepensioen van de werknemers bij Corus blijft bestaan. Daarover hebben de directie van Corus en de vakbonden gisteren een akkoord bereikt in een nieuwe CAO. Ook krijgen de circa 10.000 werknemers van het staalconcern in Nederland tot oktober 2006 in totaal 3 procent meer loon. Personeelsdirecteur G. Haveman noemde de salarisverhoging gerechtvaardigd wegens ,,de uitstekende prestaties'' van het bedrijf.

Over het vroegpensioen en de nieuwe verlofspaarregeling levensloop hebben de partijen afgesproken nog verder te studeren. Uitgangspunt is volgens de bonden wel dat werknemers net als bij de huidige regelingen op hun 62ste jaar kunnen stoppen met werken. Dan moeten de premiekosten wel zowel voor de werkgever als de werknemer gelijk blijven, net als de pensioenuitkering.

Nadat het CAO-overleg dit jaar twee keer was vastgelopen, in februari en vorige week, hadden Corus en de bonden gisterochtend de onderhandelingen hervat. Bestuurder J. Duijnhoven van FNV Bondgenoten verklaarde na afloop ,,ontzettend blij'' te zijn met het bereikte resultaat.

De nieuwe CAO loopt met ingang van 1 februari van dit jaar twintig maanden. Met terugwerkende kracht ontvangen de werknemers per 1 februari een structurele loonsverhoging van 1,25 procent. Op 1 februari 2006 krijgt het personeel vervolgens nog een salarisverbetering van 1,75 procent.

Over het doorbetalen van het loon in de eerste twee ziektejaren is afgesproken dat werknemers in het eerste verzuimjaar volledig worden doorbetaald en in het tweede jaar 70 procent krijgen. Als de werknemers meewerken aan hun herstel krijgen ze in het tweede ziektejaar 90 procent van hun salaris.