Opwinding over coma

Niet alleen in Nederland bemoeien politici zich met individuele gevallen die bij de rechtspraak thuishoren. In Amerika kwamen afgelopen weekeinde het Congres en de president naar Washington om door middel van een spoedwetje de effecten van een lange reeks rechterlijke uitspraken ongedaan te maken. Inmiddels zijn er negentien uitspraken waarvan drie door het Hooggerechtshof. Volgens de laatste rechterlijke uitspraak hoeft een vrouw die het bewustzijn heeft van een plant niet langer met een voedingssonde in leven te worden gehouden. De spoedwet van afgelopen weekeinde maakte een zoveelste beroep bij een federale rechter mogelijk, maar die liet zich niet kisten door de wetgevende macht en heeft de afsluiting van de voedingssonde afgelopen zaterdag opnieuw goedgekeurd. Al eerder hadden de gouverneur van Florida, Jeb Bush, en het Congres van de deelstaat Florida door een noodwet afsluiten van de voedingssonde voorkomen, maar het Hooggerechtshof had deze maatregel ongeldig verklaard.

De vrouw, Terri Schiavo, is vijftien jaar geleden na een hartstilstand nooit helemaal bijgekomen uit een coma. Omdat de hersenstam nog actief is, toont ze reflexen, waardoor het soms lijkt dat ze bewust leeft. Sinds eind jaren negentig wil Terri's man de voedingssonde uit haar lichaam laten halen, maar zijn schoonouders verzetten zich daar met alle juridische middelen tegen. Na wisselende rechterlijke uitspraken en tijdelijke onderbrekingen van de voeding is afgelopen zaterdag de voedingssonde er weer uitgehaald. De zaak-Schiavo is een Amerikaanse cause célèbre geworden. Conservatieve politici verdringen zich voor de publieke schijnwerpers om erover te oordelen. Zij beperken zich niet tot hun taak als wetgever of uitvoerder, maar volgen en reageren op de televisiebeelden. Die zijn gemakkelijker te begrijpen dan de ingewikkelde kwesties waar de politiek vaak over gaat.

De bezorgdheid om het lot van Schiavo doet schijnheilig aan, gezien de luchthartigheid waarmee Jeb Bush als gouverneur en zijn broer president George Bush in zijn vorige functie als gouverneur van Texas ook de juridisch omstredendoodvonnissen hebben bekrachtigd. Het toont aan dat religieus geïnspireerd conservatisme lang niet altijd de kant van het leven kiest.

Het is bemoedigend dat de meeste Amerikaanse rechters tot nu toe standhouden tegen de politieke aanvallen op de scheiding der machten. Gelukkig vinden ook sommige Amerikaanse conservatieven dat de politieke inmenging te ver is gegaan en hechten ze aan de prerogatieven van de rechterlijke macht. Niemand is erbij gebaat als politici zich intensief bemoeien met de pijnlijke familiestrijd over het onthouden van medische behandeling aan een comapatiënte.