Ook hulp voor suïcide is strafbaar

De informatie over het cassatieverzoek van zelfdodingconsulent Willem M. in NRC Handelsblad van 22 maart klopt niet.

Het Humanistisch Verbond is verantwoordelijk voor het levensbeschouwelijk of ambtshalve deel van het werk van geestelijk verzorgers. Tijdens het plegen van het delict waarvoor Willem M. uiteindelijk ook door het arrest van de Hoge Raad is veroordeeld was Willem M. geen humanistisch raadsman. Zijn werkzaamheden als zelfdodingconsulent vallen onder de verantwoordelijkheid van De Einder.

Het Humanistisch Verbond kent een zorgvuldige inhoudelijke benoemingsprocedure. Activiteiten waarbij een vermenging mogelijk is tussen de opdracht van het Humanistisch Verbond en De Einder zijn een reden om die inhoudelijke benoeming niet te geven. Het HV distantieert zich van activiteiten van consulenten van Den Einder omdat de grens van wat wettelijk toelaatbaar is wordt opgezocht of overtreden.

Hulpverlening aan mensen die zich zelf van het leven willen beroven is noodzakelijk. Daar kunnen humanistisch geestelijk verzorgers een rol in spelen. Dat kan alleen als er sprake is van hulp binnen wettelijke kaders. Een goed uitgangspunt in deze hulp is het blijven kiezen voor leven. De verantwoordelijkheid voor het begrip zelf in de combinatie van zelfdoding blijft een persoonlijke niet deelbare verantwoordelijkheid.

    • Humanistisch Verbond
    • Ruud van Sijl