Nieuwe impuls Lissabon-strategie

De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken komend najaar nationale hervormingsprogramma's op te stellen om een nieuwe impuls te geven aan de Lissabon-strategie ter versterking van hun economieën.

5 en 14