Microsoft weer in conflict met Europese Commissie

Microsoft en de Europese Commissie zijn gisteren openlijk met elkaar in aanvaring gekomen sinds de Amerikaanse softwaregigant vorig jaar sancties van Brussel kreeg opgelegd wegens machtsmisbruik.

Microsoft wil een veto over de inlichtingen die het aan de Commissie moet geven. Inlichtingen die de Commissie nodig heeft om te bekijken of het concern wel aan de sancties voldoet. Onaanvaardbaar, zegt de Commissie. En zij gaf Microsoft vervolgens tien dagen de tijd om te reageren. Waarop Microsoft weer reageerde met de beschuldiging dat de Commissie almaar niet reageert op zijn voorstellen en al twee maanden de zaak frustreert.

Microsoft heeft een beroep tegen de sancties lopen bij de Europese rechter, maar het meent dat de Commissie over de inlichtingen die het moet geven aan de rechter iets anders vertelt dan aan het concern zelf.

De aanvaring van gisteren, waarbij het in wezen gaat over de rol van onafhankelijke gevolmachtigde die voor de Commissie de inlichtingen verzamelen moet, weerspiegelt de scepsis bij de Commissie of het Amerikaanse concern wel zijn leven wil beteren.

Het kreeg vorig jaar 497 miljoen euro aan boete opgelegd wegens misbruik van zijn dominante machtspositie. Het moest zijn geheime codes voor Windows prijsgeven, zodat zijn dominerende softwaresysteem met dat van concurrenten uitwisselbaar werd. Het werd verplicht een `kale' versie van Windows aan te bieden zonder zijn Mediaplayer, ten einde concurrenten op de markt voor audio- en videosoftware een eerlijke kans te geven. Maar volgens de Commissie laat Microsoft afnemers betalen voor zaken die ze niet nodig hebben. En vraagt het royalties die te hoog zijn. Volgens de Commissie frustreert Microsoft op zijn beurt de sancties.

Het concern heeft nu tot 11 april de tijd om te besluiten of het een hoorzitting over de kwestie van de inlichtingen wil of zich naar de eis van de Commissie zal schikken. De Amerikaanse softwaregigant vroeg bij het Europese Hof in Luxemburg om opschorting van de sacnties, maar dat verzoek werd vorige zomer door de rechter in een tussenvonnis afgewezen.

Als Brussel tot de conclusie komt dat Microsoft niet gehoorzaamt, kan het concern een boete van vijf miljoen dollar per dag krijgen.