Metro `binnen budget'

De kosten van de aanleg van een nieuwe metrolijn tussen Amsterdam Noord en Zuid vallen tot nu toe ,,binnen de bandbreedte'' van het budget. Dat zegt verantwoordelijk wethouder M. van der Horst naar aanleiding van de presentatie van het kwartaaloverzicht van de Noord/Zuidlijn (NZL). Volgens hem zijn er vorig jaar grote tegenvallers geweest, maar zijn die gecompenseerd door meevallers.

De NZL werd begin jaren negentig begroot op 1,6 miljard gulden, nu is dat 1,6 miljard euro. Omdat de aanleg van de tunnel onder het Centraal Station is vertraagd door, zoals de gemeente zegt ,,intensieve discussies met de aannemer over techniek, planning en kosten'', verschuift de oplevering van de Noord/Zuidlijn van oktober naar december 2011.

Overigens ligt de bouw van het station Vijzelgracht al bijna een maand stil vanwege onenigheid tussen een hoofd- en onderaannemer. Volgens de gemeente levert dat nauwelijks vertraging op voor de NZL, omdat alles vastgelegd is in de contracten.

Tegenvallers waren vorig jaar onder andere een bedrag van 24,3 miljoen euro extra voor voorbereiding, advies en toezicht (VAT). Zo gaat er volgens Van der Horst veel tijd en energie op aan ,,aannemers te laten doen wat ze volgens ons moeten doen''. Ook de grotere vraag naar staal op de wereldmarkt heeft geleid tot een onvoorziene stijging (6 miljoen). Van der Horst: ,,We gaan in de nieuwe contracten de aannemers laten opdraaien voor de schommelingen van deze prijzen op de wereldmarkt''.

Bij de meevallers noemt Van der Horst de huidige, geschatte marktwaarde van de parkeergarage bij station Rokin. Deze lokatie blijkt commercieel zo interessant dat de gemeente hiervoor circa 26 miljoen euro kan vragen, aanzienlijk meer dan was geraamd. Wat ook is meegevallen, is de prijs voor de afvoer van de afgegraven grond.

De grootste angst van de wethouder is dat de bouwers stuiten op de resten van een Romeins schip. Zo'n vondst zou inhouden dat er grondig onderzoek moet de bouw van de NZL aanzienlijk kunnen vertragen. ,,Dat zou betekenen dat de stad duizend jaar ouder is dan aangenomen, en dan moet de geschiedenis van Amsterdam worden herschreven''.