IBG en Assen: beste websites

De Informatie Beheer Groep, verantwoordelijk voor de studiefinanciering, en de gemeente Assen hadden het afgelopen jaar de beste overheidspagina's op internet.

Beide organisaties ontvingen vandaag een zogeheten Webwijzer Award. Dat is een jaarlijkse prijs voor de overheidsinstelling die zich digitaal in positieve zin onderscheidt. De organisatie Burger@overheid reikte de prijs, 10.000 euro te besteden aan de website, dit jaar voor de zevende keer uit.

De Informatie Beheer Groep (IBG) kreeg de onderscheiding van de vakjury onder meer omdat het studenten op een `klantvriendelijke en efficiënte wijze' de regie geeft over en inschakelt bij contacten met de organisatie. Iedere student kan een persoonlijke webpagina maken – `Mijn IB-groep' – om zijn studiefinanciering te regelen.

De gemeente Assen ontving de publieksprijs onder meer wegens de ruime mogelijkheden om te reageren op gemeentelijke plannen. Daarnaast kunnen inwoners van Assen op de site snel nagaan of ze in aanmerking komen voor gemeentelijke voorzieningen.

Burger@overheid vindt dat websites inmiddels een volwassen communicatiemiddel vormen. Sinds twee jaar hebben alle overheidsorganisaties een site en de kwaliteit daarvan neemt toe, aldus de organisatie. Burgers verwachten wel meer. Interactie staat bij veel overheden nog in de kinderschoenen.

Deze week reikte Burger@overheid ook de prijs uit voor de slechtste overheidssite van het afgelopen jaar. Deze `eer' ging naar TweedeKamer.nl, omdat die `teleurstelt bij het verkleinen van de kloof tussen burger en overheid'.

www.nrc.nl: Links naar genoemde websites