Hoogleraren tegen Grondwet

Ze hebben zich in Europa verenigd tegen het verenigd Europa: de meer dan honderd hoogleraren aan Europese universiteiten en medewerkers van talloze denktanks. In een deze week gepubliceerde verklaring spreken zij zich uit tegen de Europese Grondwet. Die zal er volgens hen toe leiden dat de politieke besluitvorming steeds verder van de burgers af komt te staan. ,,In plaats van zich te concentreren op zaken waar Europa gezamenlijk meer kan bereiken zal deze Grondwet de Europese instituten de individuele landen alleen maar van meer terreinen verdringen'', zo schrijven zij.

De ondertekenaars van de verklaring zijn ervan overtuigd dat de grondwet de Europese instellingen de gelegenheid biedt het net om de nationale wetgeving verder dicht te trekken. ,,De Europese concurrentiepositie in de wereldeconomie zal hieronder lijden. De Europese economie heeft minder regels nodig en niet nog meer overheidsvoorschriften''.

Bovendien is de `club van honderd plus' van mening dat de Europese Grondwet zoals die nu is overeengekomen in strijd is met het karakter van een grondwet. Doel van een grondwet is volgens hen de burger te beschermen tegen willekeur door de staatsinstellingen. ,,Het voorliggende grondwettelijke verdrag is echter veel te gecompliceerd en vaag om deze taak te kunnen vervullen.''

Onder de ondertekenaars van het niet meer dan vier punten tellende manifest bevindt zich één Nederlander: de Rotterdamse hoogleraar monetaire economie Casper de Vries. Vol overtuiging heeft hij zijn naam onder de verklaring gezet. ,,Die grondwet leidt tot een keurslijf waar je gillend gek van wordt'', zegt hij. ,,De Europese Unie is veel te heterogeen samengesteld om een grondwet voor te maken. Als we ons niet eens aan een stabiliteitspact kunnen houden, zal dat met een grondwet helemaal niet lukken.''

De Vries zegt ,,heel erg'' voor vrijhandel te zijn, maar niet op de manier zoals die door de Europese Unie wordt voorgestaan. Eigenlijk ziet hij maar één positief element in het grondwettelijk verdrag. De Vries: ,,De grondwet zal het mogelijk maken dat we uit Europa kunnen stappen.''