Hes Beheer boekt fors meer winst

Hes Beheer, houdstermaatschappij van overslagbedrijven in onder meer de Rotterdamse haven, heeft over het afgelopen jaar een nettowinst geboekt van 14,4 miljoen euro. Het jaar daarvoor bedroeg de winst 2,5 miljoen. De forse winstsprong werd vooral veroorzaakt door een boekwinst van 10,3 miljoen uit de verkoop van een terminal van dochterbedrijf EBS. Zonder deze post zou de winst zijn uitgekomen op 4,2 miljoen euro. Gunstiger marktomstandigheden, hogere tarieven en kostenbeheersing bij een aantal dochterbedrijven hebben bijgedragen aan de winsttoename, liet Hes Beheer gisteren weten.De omzet van het bedrijf daalde met 8,3 procent tot 60,4 miljoen euro. Dat kwam door het wegvallen van de omzet van de EBS-terminal. Zonder dit effect zou de omzet met 7,8 procent zijn toegenomen.