De Graaf bezocht huize Van Thijn

PvdA-senator Van Thijn bevestigde vanmorgen dat hij de inbreng van zijn fractie in het afgelopen weekeinde bij hem thuis heeft doorgenomen met minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66).

Van Thijn: ,,We hebben niet onderhandeld, maar wel de grenzen verkend, alle kaarten op tafel gelegd.'' Maar het laatste voorstel in het debat om 25 steden zelf te laten beslissen over de gekozen burgemeester kwam daarbij niet ter sprake. ,,Dat kon ook niet, want het idee werd tijdens het debat geboren. Dat ging via briefjes met D66 over en weer. We wilden er uit zien te komen en die 25 niet blokkeren. Het was mijnerzijds bedoeld als een handreiking, maar het werd verkeerd begrepen. Alsof het een nieuwe eis was.''

Van Thijn spreekt tegen dat hij of andere partijstrategen voorafgaand aan het debat ook al hebben voorzien dat niet alleen De Graaf maar het hele kabinet-Balkenende in de problemen zou komen. ,,Daar ben ik geen moment mee bezig geweest, ik heb alleen maar gedacht: hoe lossen we dit op?''

Desgevraagd bevestigt hij wel op die avond in de Eerste Kamer doelbewust geen contact te hebben gehad met PvdA-partijleider Bos. ,,Ik hield me ver van het e-mailverkeer, maar was natuurlijk wel op de hoogte van de ongerustheid bij de fractievoorzitter en respecteer dat ook.'' Het opvoeren van de druk zou volgens Van Thijn ,,contraproductief hebben gewerkt, want het was immers een collectief proces, de hele fractie stond er achter''.

Het verloop van het debat was volgens Van Thijn vooral zo treurig voor De Graaf omdat de coalitiepartijen ,,geen poot'' uitstaken om hem te helpen. Als de kwestie volgende week weer op de agenda zou staan, gelden dezelfde standpunten. Van Thijn: ,,De wetgever kan de grondwetgever niet slechts een kant opsturen, er moet enige vrijheid zijn''.