British Library moet boek teruggeven

De British Library moet een zeldzaam Middeleeuws manuscript teruggeven aan de Italiaanse stad Benevento, van waar het tijdens de Tweede Wereldoorlog was geroofd.

Dit heeft een onafhankelijk adviesorgaan van de Britse regering gisteren bepaald. De uitspraak betekent een grote overwinning voor het stadsbestuur van Benevento, dat al 27 jaar campagne voert voor teruggave van het 12de eeuwse misboek. Het oordeel van de commissie kan ook vergaande consequenties hebben voor andere gestolen kunstschatten in Britse openbare musea.

Al decennialang woedt er een debat in Groot-Brittannië of de beroemde Elgin Marbles uit het British Museum aan Griekenland moeten worden geretourneerd, zoals de Grieken eisen. Ook de regeringen van onder meer Egypte en Ethiopië hebben verzoeken lopen om de teruggave van ontvreemde kunstschatten.

De commissie is ingesteld om conflicten te beslechten over kunst, die tijdens de Tweede Wereldoorlog is geroofd en nadien in Britse openbare collecties is beland. Ze beval de regering gisteren tevens aan een nieuwe wet in te voeren, die het mogelijk maakt gestolen kunst terug te geven aan de oorspronkelijke bezitters.

Het rijk versierde Italiaanse misboek omvat een kleine 300 pagina's. Bijzonder zijn volgens deskundigen vooral enkele passages met muzieknotaties. Het missaal had honderden jaren gelegen in de bibliotheek van de kathedraal van Benevento. Toen de geallieerde troepen in 1943 oprukten in Zuid-Italië en de stad hevig onder vuur kwam te liggen, werd het in veiligheid gebracht in een naburig seminarie. Een jaar later kocht een Britse militair het werk naar zijn zeggen bij een tweedehands boekwinkel in Napels. Drie jaar later tikte de British Library het op de kop bij een veiling, voor het bescheiden bedrag van 441 pond (620 euro).

Volgens de commissie is destijds de herkomst van het misboek onvoldoende onderzocht. In afwachting van een nieuwe wet zou het boek alvast aan Benevento kunnen worden uitgeleend alvorens het definitief te retourneren.