Beschouwingen over Carl Schmitt en Taubes

In zijn column van 17 maart gaat J.L. Heldring nader in op vragen die hem waren gesteld over sporen van Carl Schmitts denken in de constitutionele inrichting van de staat Israël. Als bron voor zijn bewering noemt hij Jacob Taubes, de joodse rabbijn en hoogleraar aan de Freie Universität, Berlijn.

In zijn toelichting stelt hij dat Tauber en Schmitt wel met elkaar gecorrespondeerd hebben, maar elkaar, voorzover bekend, nooit hebben ontmoet. Dat laatste is niet juist. Korte tijd voor zijn dood in 1987 heeft Taubes enkele voordrachten gehouden, die naderhand zijn gepubliceerd onder de titel Die politische Theologie des Paulus (München 1993,1995). Daarin vertelt hij van het gesprek dat hij in het najaar 1979 met Carl Schmitt heeft gehad, waarin Schmitt hem voorstelde gezamenlijk uit de Paulus-brief aan de Romeinen de capita 9-11 te lezen, hoofdstukken die over de verhoudingen van Israël en de volkeren binnen de heilsverwachting handelen. Het boek bevat ook vele andere opmerkingen en beschouwingen over het werk van Schmitt en over Taubes' verhouding tot hem.

    • W.L. Dekker