Belasting op nieuwe aandelen afgeschaft

De kapitaalsbelasting, een heffing van 0,55 procent op uit te brengen aandelen, wordt per 1 januari 2006 afgeschaft.

Dit hebben minister Zalm (Financiën, VVD) en staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) vanmiddag bekendgemaakt.

Tevens maakten Zalm en Wijn bekend dat ze de Wet toezicht beleggingsinstellingen willen stroomlijnen en de administratieve lasten voor het verkrijgen van vergunningen willen terugdringen.

Met deze maatregelen wil het kabinet de concurrentiepositie van Nederlandse beleggingsinstellingen versterken.

De kapitaalsbelasting in Nederland wordt door de beleggingsinstellingen beschouwd als een belangrijk concurrentienadeel in Europa.

Beleggingsinstellingen spelen een rol als de bemiddelaars tussen besparingen en investeringen. Ze verschaffen particulieren de toegang tot de financiële markten en maken het voor beleggers met kleinere vermogens aantrekkelijk om zonder al te veel risico of kosten in aandelen te beleggen, aldus een toelichting van de bewindspersonen.

Nederlandse beleggingsinstellingen, zoals pensioenfonds ABP en PGGM, beheren een gezamenlijk vermogen van 90 miljard euro. Van de Nederlandse huishoudens heeft 25 procent aandelen of neemt deel in fondsen van beleggingsinstellingen.

Binnen de Europese Unie neemt Nederland met een aandel van 1,9 procent een bescheiden plaats in wat betreft de omvang van beleggingsinstellingen.

Beleggingsinstellingen die statutair gevestigd zijn in Luxemburg hebben 20 procent van de markt in handen, in Frankrijk bezitten ze 21 procent en in Duitsland 17 procent.