Bedrijven betalen WAO-premie

De premie voor de nieuwe WAO wordt ,,tot nader order'' door de werkgevers betaald. Dat heeft minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) gisteren gezegd in een debat met de Tweede Kamer. De werkgeversorganisaties en de vakcentrales hebben eerder, in het Najaarsakkoord, aangegeven dat zij de premie ,,fifty-fifty'' willen delen. Zij zouden daar nog nader over praten.

Kamerlid De Wit (SP) vroeg de minister gisteren hoe het daar mee stond. De minister antwoordde dat de sociale partners op 1 maart hebben laten weten dat zij er nog niet in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken. De vakbeweging wil eerst nagaan of het nieuw te heffen werknemersdeel van de WAO-premie ,,niet ten koste zou gaan van de koopkracht van de werknemers'', aldus De Geus. In dat geval wil de vakbeweging reparatie, bijvoorbeeld via een daling van andere premies.

Zolang er nog geen aanbeveling ligt, blijft de WAO-premie volledig voor rekening van de werkgevers, zei De Geus. Het kabinet is daar ook voorstander van, ,,omdat het denkt dat de werkgever aangesproken zou moeten worden op het aan het werk helpen van de gedeeltelijk arbeidsgeschikten''.