`APK-keuring' voor uitzendbranche

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een soort APK-keuring komt voor de uitzendbranche, om malafide praktijken, zoals illegale arbeid, te voorkomen. Kamerlid Bruls (CDA) diende daartoe vandaag een motie in bij een debat met de staatssecretarissen Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) en Wijn (Financiën, CDA). Hij kreeg steun van de coalitiepartijen VVD en D66 en oppositiepartij PvdA. De Kamer wees eerder deze maand nog een voorstel van de bewindslieden af om een vergunningenstelsel in te voeren in de uitzendbranche. Volgens Bruls is zelfregulering een betere oplossing. Hij stelt voor om nog dit jaar de bestaande keurmerken van de uitzendkoepels ABU en NBBU en sectoren die veel van uitzendwerkers gebruikmaken, zoals de land- en tuinbouw, samen te voegen.