Advies: ruim twee miljard voor rivieren

De stuurgroep Ruimte voor de Rivier, onder voorzitterschap van staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat), adviseert het kabinet vandaag om voor in totaal 2,2 miljard euro maatregelen te nemen. Dat is 0,3 miljard euro minder dan de provincies vorige week hebben gevraagd, en 0,3 miljard meer dan het kabinet aanvankelijk van plan was ervoor uit te trekken. Hat kabinet neemt half april een besluit.

Deze maatregelen worden voorgesteld:

Dijkverlegging langs de Waal in Lent bij Nijmegen als oplossing voor `bottleneck' aldaar. Hierbij wordt ook een door bewoners voorgesteld alternatief onderzocht, waarbij de huidige dijk kan blijven liggen in combinatie met terpenbouw.

Dijkverlegging langs de Waal in Buitenpolder bij Brakel, in combinatie Het Munnikenland bij Gorinchem.

Ontpoldering van de Noordwaard langs de Merwede in combinatie met het uitdiepen van de uiterwaarden bij het industrieterrein Avelingen bij Gorinchem ter verruiming van flessenhals .

Ontpoldering langs de Bergsche Maas van de Overdiepsche Polder, boerderijen op terpen.

Meer ruimte binnen- en buitendijks voor de Rijn tot aan Amerongen.

Onderzoek naar dijkverbeteringen van Amerongen tot aan Krimpen aan de Lek.

Dijkverleggingen langs de IJssel op drie plaatsen, plus een van de rivier aftakkende hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.