WW

In het bericht WW wordt tot bijna vier jaar beperkt (22 maart, pagina 13) staat dat ontslagen werknemers, conform het conceptakkoord in de SER, in de toekomst recht hebben op maximaal 41 maanden WW-uitkering. De maximale duur is 38 maanden. Volgens Het SER-voorstel in hoofdlijnen (22 maart, pagina 13) betaalt de overheid na drie maanden mee aan de uitkering. Dit gebeurt echter pas na zes maanden.