Vertraging bouw energiecentrale

De bouw van een energiecentrale die elektriciteit opwekt uit de verbranding van pluimveemest heeft opnieuw vertraging opgelopen. De Raad van State heeft bepaald dat Gedeputeerde Staten van Gelderland ten onrechte een vergunning hebben verleend aan het bedrijf Fibroned. De energiecentrale veroorzaakt volgens de raad geluidshinder en het industrieterrein Ecofactorij in Apeldoorn, waar Fibroned zich wil vestigen, heeft daarvoor niet de juiste bestemming. Omwonenden en de gemeente Voorst maken bezwaar tegen de komst van het bedrijf.