Van Gennip: octrooien eenvoudiger

Het octrooisysteem moet op de helling. De kosten moeten omlaag en er moeten minder regels komen. Ook moet de overdracht van kennis van publieke kennisinstellingen naar het bedrijfsleven verbeteren.

Dit heeft staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken, CDA) vanmiddag gezegd bij een congres dat werd georganiseerd door het vernieuwde Bureau voor Industrieel Eigendom in Rijswijk.

,,Een goed werkend octrooisysteem is de `smeerolie' voor onze economie'', zei Van Gennip. Ze wees op knelpunten zoals onbekendheid met het octrooisysteem bij het midden- en kleinbedrijf, de hoge kosten voor bedrijven om octrooien aan te vragen en in stand te houden, en de ingewikkelde nationale en internationale regelgeving voor octrooien. Ook noemde ze de moeite die startende ondernemers moeten doen om octrooieerbare vindingen te kunnen overnemen van universitaire onderzoeksinstituten.

Octrooien zijn eigendomsrechten op nieuwe vindingen. Er speelt zich in de Europese Unie een verhitte politieke strijd af over de aanvaarding van wetgeving voor het softwareoctrooi en voor de invoering van een Europees octrooi. Tegen het softwareoctrooi is veel verzet geweest in het Europarlement en in de Tweede Kamer in Den Haag, maar de Europese ministers hebben besloten om de richtlijn onveranderd door te zetten. Komende maand wordt deze opnieuw behandeld in het Europarlement. Het zogenoemde Gemeenschapsoctrooi is na jaren van touwtrekken vastgelopen op de taalkwestie. Frankrijk en andere landen weigeren akkoord met een Europese regeling waarbij de nationale taal niet langer gehandhaafd blijft.

Ter vermindering van de kosten wil Van Gennip de vertaaleisen voor octrooien in Nederland afschaffen als deze in het Engels zijn opgesteld. Verder kunnen vanaf morgen octrooien elektronisch worden aangevraagd. Ook wil ze onderzoeken of het mogelijk is tot een Benelux-octrooi te komen aangezien de komst van een Europees octrooi nog lang op zich laat wachten. Ze wil ook onderzoeken op welke punten buitenlandse octrooigemachtigden goedkoper uit zijn dan die in Nederland.

Met een goed werkend octrooisysteem, aldus Van Gennip, komt kennis tot bloei en kunnen bedrijven ermee aan de slag. ,,Dat leidt tot innovaties, nieuwe producten die zorgen voor werk, winst en inkomen. En dus voor duurzame economische groei.''