Toetsen migrant mag met computer

Van een meerderheid (VVD, CDA en D66) in de Tweede Kamer mag minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) doorgaan met haar plannen voor een verplichte inburgeringstoets voor migranten in het land van herkomst. Wel moet Verdonk het project direct stilleggen als ze signalen krijgt dat er fouten worden gemaakt met de spraakherkenning. De toets wordt via een computer, die verbinding maakt met Nederland, afgenomen.

SP en PvdA steunen het doel van de wet, maar eisten gisteren dat een onafhankelijke commissie onderzoekt of de elektronische toets deugdelijk en betrouwbaar is. GroenLinks bleef principieel tegen het opwerpen van extra obstakels voor huwelijksmigranten.