Stichting De Einder ziet weinig gevolgen arrest Hoge Raad voor eigen rol bij zelfdoding

Willem M. is gestopt met zijn werk als zelfdodingsconsulent bij De Einder, vertelt Ton Vink uit Velp. Vink is ook zelfdodingsconsulent en treedt op als woordvoerder. Hij verwacht niet dat het arrest van de Hoge Raad belangrijke consequenties heeft voor het werk van de zelfdodingsconsulenten bij De Einder.

De consulent heeft zijn telefonisch spreekuur zojuist beëindigd, met weer een aantal nieuwe cliënten die informatie of advies vroegen. Er was een zoon bij, vertelt hij, die belde in opdracht van zijn zieke, hoogbejaarde vader. De man is bang dat zijn euthanasieverzoek niet zal worden gehonoreerd en wil ,,iets achter de hand hebben''. Zulke problemen, zegt Ton Vink, gaan gewoon door.

Voor de consulenten van de Einder heeft dit arrest allang zijn maatschappelijke relevantie verloren, zegt Vink. De plastic-zakmethode is sinds 2003 ,,min of meer'' afgezworen door de zelfdodingsconsulenten. ,,En verder hebben we al afgesproken te voorkomen dat er zo'n grote groep mensen vlak voor de zelfdoding aanwezig is en de zaken zo rommelig verlopen.''

Vorig jaar hebben 322 mensen met naam en toenaam een zelfmoordconsulent van De Einder om hulp gevraagd, tegenover 365 in 2003, 394 in 2002 en 293 in 2001. Die hulpverzoeken leidden in 2004 in ten minste eenendertig gevallen daadwerkelijk tot zelfmoord, zo staat in het jaarverslag van de stichting. Daarnaast adviseerden de zelfdodingsconsulenten ook ,,een substantieel aantal mensen'' dat anoniem wilde blijven. Gegevens daarover houdt de stichting niet bij.

Nee, zegt Ton Vink peinzend, ,,met alle mogelijkheden van internet hoeven we ons geen zorgen over ons werk te maken. Hooguit zullen we nog onnadrukkelijker aanwezig zijn als een cliënt onze morele steun vraagt tijdens de zelfdoding.''

Nog onnadrukkelijker?

Vink, die meer dan zes jaar voor De Einder werkt: ,,Nu blijkt weer dat justitie tot de laatste ademtocht over je schouder meekijkt. Dus de bel gaat eruit, de hoorn moet van de haak. Want zelfs als je de deur openhoudt voor iemand met een looprek, kun je als zelfdodingsconsulent beter al een tasje klaarzetten voor in de cel.''