Speciale missie EU naar Kroatië

De Europese Unie gaat onderzoeken hoe het kandidaat-lid Kroatië alsnog kan voldoen aan de eisen om de toetredingsonderhandelingen met de EU te beginnen. Vorige week besloten de ministers van Buitenlandse Zaken de besprekingen niet te beginnen, omdat Kroatië zich volgens hen onvoldoende had ingespannen de door het Joegoslavië-tribunaal van oorlogsmisdaden beschuldigde generaal Gotovina op te sporen. Dit was één van de eisen van de Unie. De regeringsleiders van de EU hebben vanmorgen tijdens hun top in Brussel besloten een werkgroep te vormen die moet nagaan hoe Kroatië de eisen kan inwilligen.