Snelle trein naar noorden komt er voorlopig niet

De snelle treinverbinding naar het noorden is voorlopig van de baan. Het kabinet ziet af van de aangekondigde prijsvraag en maakt eerst een structuurvisie om nut en noodzaak af te wegen. Dit blijkt uit de brief die minister Peijs (Verkeer, CDA) namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd voor het debat volgende week over het onderzoek van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI of commissie-Duivesteijn). Peijs schrijft dat het kabinet ,,net als de TCI van mening is dat de Zuiderzeelijn een logische eerste toepassing is van het toetsingskader''. De onderzoekscommissie stelde vast dat er fouten zijn gemaakt bij de aanleg van de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn. De Tweede Kamer werd onjuist en onvoldoende ingelicht over de noodzaak en het verloop van de projecten. Voor de Zuiderzeelijn was 2,7 miljard euro gereserveerd.