Rumoer rond Casino

Eén ding is zeker: Jean-Charles Naouri is zijn greep op de Franse supermarktketen Casino aan het verstevigen. De financier wás al de grootste aandeelhouder en de voorzitter van de raad van commissarissen. Nu zal hij ook nog Pierre Bouchut als uitvoerend directeur opvolgen. Naouri is misschien tot actie overgegaan wegens de slechte prestaties van Casino..De aandelen hebben vorig jaar immers zo'n 18 procent van hun waarde verloren, hetgeen de meerderheidsaandeelhouder niet blij zal hebben gemaakt. Maar het is onduidelijk wat hij precies van plan is.

Naouri zelf lijkt erop te zinspelen dat hij zich zal richten op een snellere uitvoering van de bestaande strategie. Maar hoewel het concentreren van de macht in de handen van één man zeker zal leiden tot een snellere besluitvorming en Casino kan helpen adequaat te reageren op de concurrentiedruk, moeten de overige aandeelhouders de keerzijde van het verhaal ook mee laten wegen. Naouri staat in hoog aanzien als financiëel genie, maar hij heeft geen enkele operationele ervaring in de detailhandel.

Hij zal zijn messen in hoog tempo moeten slijpen als hij wil voorkomen dat Casino achterop raakt bij concurrenten als Carrefour. Een andere theorie wil dat de machtsgreep van Naouri het voorspel is van iets anders, zoals het uitkopen van de minderheidsaandeelhouders of het organiseren van een fusie met een andere Franse supermarktketen als Auchan. Het laatste zou vanuit strategisch gezichtspunt wel eens zinvol kunnen zijn, want een groter Casino is beter in staat de concurrentieslag aan te gaan. Naouri laat zich niet in de kaarten kijken. Beleggers die de aandelenkoers van Casino laten stijgen, hopen waarschijnlijk dat de bestuurswisseling werkelijk verschil zal maken. Maar operationeel gezien is dat voorlopig geen uitgemaakte zaak.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Camilla Palladino