PvdA'ers blokkeren wijziging Grondwet

De rechtstreeks gekozen burgemeester komt er voorlopig niet. De fractie van de PvdA in de Eerste Kamer, gesteund door ChristenUnie, SGP, GroenLinks en SP, heeft gisteren tegen de daarvoor noodzakelijke Grondwetswijziging gestemd. Daardoor werd het wetsvoorstel verworpen.

Bij het sluiten van deze krant was de D66-top bijeen op het departement van minister Brinkhorst (Economische Zaken) om zich te beraden op de positie van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing), tevens vice-premier voor D66.

In het Torentje voerde premier Balkenende gelijktijdig overleg met de fractievoorzitters van CDA en VVD. VVD-fractieleider Van Aartsen deed een beroep op De Graaf om te blijven. Premier Balkenende zei vanmorgen dat De Graaf ook wat hem betreft niet hoeft af te treden. Naar verwachting voert de Tweede Kamer vanavond een spoeddebat over de kwestie.

De Graaf toonde zich gisteravond na het debat, waarbij uiteindelijk 42 senatoren voor en 31 tegen de deconstitutionalisering stemden, ,,boos en teleurgesteld'' over de opstelling van de PvdA. Hij verweet de partij ,,de kampioen van de regentenen'' te zijn.

Premier Balkenende noemde gisteren vanuit Brussel het gedrag van de PvdA onbegrijpelijk. ,,De fractie heeft zich kennelijk niet willen laten overtuigen.'' Hij kwam vanmorgen vervroegd terug van de Europese top.

De Graaf had in het debat veel moeite gedaan om de PvdA over de streep te trekken. Hij zegde de PvdA toe dat deze kabinetsperiode niet aan het beheer van de politie getornd zal worden. Ook beloofde hij dat de gekozen burgemeester er volgend jaar niet in alle gemeenten zou komen, zoals het kabinet eerst van plan was, maar slechts in een aantal grotere steden. De andere gemeenten zouden pas in 2010 aan bod komen. De Graaf relativeerde zelfs de onomkeerbaarheid van de stap die nu gezet moet worden: ,,Ieder volgend kabinet is vrij om een eigen afweging te maken.''

burgemeester pagina 3

hoofdartikel pagina 7