Personalia

Drs E.A.A.M Broesterhuizen is per 1 juni a.s. benoemd tot directeur algemene zaken en directievoorzitter bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij volgt drs. C.H. Moen op. Emil Broesterhuizen (58) is nu nog plaatsvervangend directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Broesterhuizen is opgeleid als chemicus. Hij is sinds eind jaren zeventig werkzaam bij het ministerie van OCW