Nieuwe roman van dode Dumas

Honderdvijfendertig jaar na de dood van Alexandre Dumas-père verschijnt zijn laatste roman in boekvorm. Le chevalier de Saint-Hermine, waarin de historische romancier zich voor het eerst concentreerde op Napoleon en het Eerste Keizerrijk (1804-1813), verscheen in 1869 als feuilleton en raakte daarna vergeten. Het manuscript is onlangs teruggevonden door de Dumas-specialist Claude Schopp, die de 900 bladzijden tellende roman publiceert bij uitgeverij Phébus.

,,Het is een testament in romanvorm'', zei uitgever Jean-Pierre Sicre dinsdag. Hij onderstreepte dat Dumas in zijn boeken nooit uitgebreid is ingegaan op tijd van Napoleon, toen Dumas' vader eerst carrière maakte als generaal en later ten val werd gebracht omdat hij zwart bloed in zijn aderen had. ,,Bovendien,'' zo verklaarde Sicre, ,,is deze roman van begin tot eind geschreven door Dumas zelf. Aan het eind van zijn leven zat hij te zeer in de schulden om zich nog een nègre [spookschrijver] te kunnen veroorloven.''

Le chevalier de Saint-Hermine wordt door de uitgever gekarakteriseerd als `een boek als een waterval' waarin behalve Napoleon Bonaparte ook historische figuren als Fouché en Talleyrand een rol spelen. Een belangrijke passage is de beschrijving van de slag bij Trafalgar (1805), waar admiraal Nelson de Frans-Spaanse vloot versloeg.

Alexandre Dumas (1802-1870) publiceerde naar schatting 600 romans, toneelstukken en andersoortige boeken (,,Ik heb ze geen van alle gelezen'', zei hij, ,,anders had ik de tijd niet gehad om ze te schrijven''). Het grootste gedeelte van zijn werk gaat over de geschiedenis, volgens Dumas ,,de spijker waaraan ik mijn romans ophang.''