Kiesrecht kan ontnomen na straf

Met name aanslagen tegen de veiligheid van de staat zijn in het wetboek van strafrecht (artikel 106) aangewezen als misdrijven voor ontzetting uit het kiesrecht. Evenwel kan het alleen dienen als aanvulling op een andere tenlastelegging.

De grondwet (artikel 54) stelt namelijk dat het intrekken van het kiesrecht alleen mogelijk is als iemand veroordeeld is tot een vrijheidsstraf van ten minste één jaar. Na de Tweede Wereldoorlog verloren veroordeelde NSB'ers daarom ook vaak van hun actieve en passieve kiesrecht.

Huidig minister De Graaf (D66) pleitte er in 1997 als Tweede-Kamerlid voor om tijdelijk ook het kiesrecht te ontnemen van mensen die zich stelselmatig schuldig maken aan discriminatie op grond van ras.

Volgens het landelijk parket in Rotterdam wordt de straf de laatste decennia ,,zeer zelden'' geëist. Of hij ook is opgelegd, kon het parket niet zeggen.