`Invoering nieuw zorgstelsel te krap'

Het nieuwe zorgstelsel kan ,,bijna onmogelijk'' begin volgend jaar worden ingevoerd. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD). Volgens de bond komt de minister te laat met de noodzakelijke wetgeving om tijdige behandeling door de Eerste en Tweede Kamer mogelijk te maken. ,,De invoering van de Zorgverzekeringswet is een zeer grote stelselwijziging. Om te slagen moet deze zorgvuldig worden uitgevoerd. Door de late besluitvorming wordt echter de periode tussen aanvaard beleid en implementatie daarvan te kort.''