Inspectie: betere zorg in tehuizen

De verpleeghuizen die in september vorig jaar niet de minimaal noodzakelijke zorg leverden, presteren volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg nu vrijwel allemaal beter.

Volgens inspecteur-generaal Herre Kingma betekent dit niet automatisch dat de verpleeghuizen weer op orde zijn: het kan best zijn dat de verpleeghuizen gaten met gaten hebben opgevuld.

Mariëlle Rompa, directeur van brancheorganisatie Arcares, kan zich in deze analyse vinden. ,,Er zijn namelijk niet meer mensen aangenomen en er is ook niet meer materieel ingezet in die tijd. Het zekerstellen dat er in een verpleeghuis genoeg voedsel en vocht wordt toegediend, is een tijdrovende exercitie.''

Volgens een gisteren gepresenteerd Inspectierapport is er in een kwart van de verpleeghuizen geen structurele aandacht voor de vocht- en voedselvoorziening. Dat terwijl er steeds meer mensen met slikproblemen in de huizen worden opgenomen, voor wie extra aandacht nodig is. Het ontbreekt in de instellingen vooral aan richtlijnen waar het personeel van op de hoogte is: slechts 11 procent van de verpleeghuizen en een 0,5 procent van de verzorgingshuizen kan garanderen dat bewoners voldoende voedsel en vocht binnen krijgen.

De 47 verpleeghuizen die in september onder verscherpt toezicht waren gesteld, voldeden niet aan de meest basale normen: kan een bewoner naar de wc als dat nodig is? krijgt hij op acceptabele tijden eten en drinken? is er toezicht op mensen die niet zonder gevaar alleen in een ruimte kunnen zijn? Sinds gisteren staan de namen van deze verpleeghuizen op de website www.igz.nl. Alleen verpleeghuis Altingerhof uit Beilen staat nu nog onder verscherpt toezicht.

Naast de minimale normen, besteedt de Inspectie ook aandacht aan kwaliteitsnormen, die Kingma formuleerde als ,,het voldoen van de gerechtvaardige verwachting van bewoners''. Die normen moeten volgens de Inspectie exact geformuleerd worden door de branche, de patiëntenvereniging en de beroepsgroep.

Kingma uitte gisteren felle kritiek op deze koepels: ,,Ze hebben tijd genoeg gehad om de normen vast te leggen'', maar hebben dat volgens de inspecteur-generaal nog niet gedaan omdat ,,institutionele belangen'' een rol spelen. Arcaresdirecteur Rompa werpt de beschuldigingen van zich. Volgens haar zijn de kwaliteitsnormen nog niet eerder opgesteld, ,,omdat we ons nog niet eerder zo verschrikkelijk realiseerden dat het om levenskwaliteit gaat''.