`Het was een gênante vertoning'

Senatoren van de PvdA hebben de gekozen burgemeester voorlopig tegengehouden. Vijf burgemeesters reageren.

Job Cohen (PvdA, Amsterdam):

,,Jammer dat het zo is gelopen. Ik ben voor de gekozen burgemeester. Nu gaat het weer een poos duren voor die er is. Ik hoop dat de partijen niet bij de pakken gaan neerzitten, maar snel opnieuw beginnen met de procedure. Ik had veel sympathie voor het standpunt van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer over de rol van de burgemeester bij de zeggenschap over de politie. Minister De Graaf heeft naar vermogen naar die bezwaren geluisterd en geprobeerd daaraan tegemoet te komen. Ik denk dat Amsterdam klaar was geweest voor het gekozen burgemeesterschap.''

Alexander Sakkers (VVD, Eindhoven):

,,Het is een gênante vertoning en betreurenswaardig dat de twee partijen er niet zijn uitgekomen. Ik begrijp niet dat De Graaf geen water bij de wijn heeft gedaan, dat hij niet is ingegaan voor een langzamere invoering. Aan de andere kant heeft de PvdA de zaak op de spits gedreven. Het kabinet heeft de laatste dagen veel gedaan om aan de eisen tegemoet te komen, denk maar aan Remkes en de politie. Dit is een slechte dag voor de Nederlandse democratie. Wat mezelf betreft, ik was graag de zeepkist op gegaan, maar met de kanttekening dat de gekozen burgemeester een goedgevulde gereedschapskist moet hebben.''

Jacques Wallage (PvdA, Groningen):

,,Ik heb begrip voor de opstelling van de PvdA-fractie in de senaat. De Graaf is gevallen in de kuil die de politieministers, Remkes en Donner, hebben gegraven. Ik doel daarmee op de wens van de politieministers om het bestuur over de politie verder te centraliseren, en het beheer over de politie weg te halen bij de burgemeesters. Dat is volkomen tegenstrijdig met het thema van de gekozen burgemeester. De Graaf moest de burgemeester aankleden, terwijl twee andere ministers bezig waren de burgemeester uit te kleden. De PvdA in de senaat heeft die spanning blootgelegd. Het is huichelachtig om de zwarte piet bij de PvdA te leggen.''

Gerd Leers (CDA, Maastricht): ,,Ik ben teleurgesteld, het is een gemiste kans dat de vernieuwing van het openbaar bestuur niet verder wordt doorgezet. Het ontbeert de burgemeester aan een eigen mandaat – ik heb daar in Maastricht nu niet over te klagen. Maar als er een nieuwe raad en college komen betekent dat leiderschap misschien niks meer. Jammer dat het uit de grondwet halen van de kroonbenoeming in de senaat is ontaard in een debat over punten en komma's. De PvdA wierp de ene na de andere horde op.''

Jaap Pop (PvdA, Haarlem) en voorzitter van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters:

,,Ik ben tevreden met de uitslag. Het biedt nieuwe kansen voor de invoering van een gekozen burgemeester waar het lokale bestuur wel mee kan leven. Er zijn ook binnen het genootschap wel voorstanders van de gekozen burgemeester, maar het plan wat nu op tafel lag was heel slecht gevallen. Wij willen of een door de raad gekozen burgemeester of anders een heel sterke direct gekozen burgemeester. De PvdA-senatoren hebben correct en consequent gehandeld. Dit heeft niets met politiek te maken, maar gewoon met kwaliteitsbewaking. Triest voor hem persoonlijk, maar De Graaf heeft niet bewogen. De gekozen burgemeester moet op de agenda blijven.''