EU-leiders wijzigen dienstenrichtlijn

De liberalisering van de Europese dienstenmarkt mag niet leiden tot `sociale dumping'. Maar de omstreden ontwerp-richtlijn hierover zal niet worden ingetrokken. Dit zijn de EU-regeringsleiders gisteravond overeengekomen.

Liberalisering van de dienstenmarkt stond hoog op de agenda van de EU-top, die vandaag voortduurt, wegens de grote politieke gevoeligheid in Frankrijk. De Franse president Jacques Chirac vroeg op de EU-top om een ,,volledig nieuw'' voorstel voor de dienstenmarkt, maar dat ging andere regeringsleiders te ver. Chirac staat onder toenemende binnenlandse druk nu volgens peilingen een meerderheid van de bevolking bij het referendum op 29 mei over de Europese Grondwet overweegt tegen te stemmen.

In de slotverklaring van de EU-top staat dat de Europese dienstenmarkt ,,volledig operationeel'' moet zijn om economische groei, werkgelegenheid en concurrentiekracht van de Unie te vergroten. Om aan de zorgen van Frankrijk en nog enkele lidstaten tegemoet te komen is de zinsnede ,,met behoud van het Europese sociale model'' toegevoegd.

De ontwerp-richtlijn van de Commissie moet nog worden behandeld door het Europees Parlement. Ook de lidstaten komen opnieuw aan zet. Tegenstanders vrezen sociale dumping, omdat in het voorstel het `oorsprongslandbeginsel' geldt. Dat wil zeggen dat voor dienstverleners, van architecten tot loodgieters, veelal de regels van het thuisland gelden. Sociale regels en arbeidsvoorwaarden zijn van het `oorsprongslandbeginsel' uitgezonderd, maar dit heeft de weerstand niet weggenomen.

Chirac zei vanmiddag dat de formulering van dit beginsel ,,niet acceptabel'' is voor Frankrijk en daarom niet in de slotverklaring is opgenomen. Barroso zei dat het beginsel overeind moet blijven met een aantal minimumvoorwaarden. Balkenende zei de Commissie te steunen.

verheugen pagina 17