Bordeel Rising Sun in New Orleans gevonden

Het beroemdste huis in New Orleans is waarschijnlijk The House Of The Rising Sun. In dit lied, bekend geworden in de hitversie van The Animals uit 1964, worden de vleselijke verlokkingen en verschrikkingen van een bordeel bezongen. Het heeft echt bestaan en de vermoedelijke locatie is onlangs teruggevonden in The French Quarter in New Orleans.

Dat denkt althans The Historic New Orleans Collection, die zich bezighoudt met het rijke en rosse verleden van de stad. De organisatie kocht voor kantooruitbreiding een oude garage aan Conti Street. Na de sloop vonden archeologen daar de resten van een hotel. Dit zou het hotel The Rising Sun zijn, dat in 1821 in een lokale krant adverteerde met termen als ,,best entertainment,'' ,,general satisfaction'' en ,,attentive servants'', volgens experts allemaal toespelingen op prostitutie. Potscherven met resten van rouge, gedragen door de werkneemsters in kwestie, versterken de veronderstelling dat dit ambacht hier bedreven werd. In 1822 brandde het af.

Er zijn echter ook oudere claims dat de bezongen Rising Sun een bordeel was dat van 1861 tot 1874 werd uitgebaat door Madame Marianne LeSoleil Levant (`Marianne de Opkomende Zon'). Haar bedrijf zat niet in Conti Street maar in de St Louis Street. Ook in Ursulines Street staat een kanshebber, waar je nog steeds kunt logeren.

De traditional House Of The Rising Sun werd in 1928 voor het eerst opgenomen door de zwarte blueszanger Texas Alexander. Volgens musicoloog Alan Lomax is de tekst van Georgia Turner en Bert Martin uit Kentucky. De melodie zou terug te voeren zijn op een Engels volksliedje uit de zeventiende eeuw. In oude Engelse en Amerikaanse liedjes wordt `The rising sun' wel vaker opgevoerd als symbool voor bordelen. Daarom werd ook wel aangenomen dat het bordeel uit dit lied eigenlijk in Engeland stond, ook al rept de openingsregel over New Orleans. Er schijnt een oud-Engelse versie te bestaan die begint met de regels: ,,There is a house in Lowerstoft...''

Het archeologische onderzoek aan Conti Street gaat door.