Bomen compenseren uitlaatgassen

Autorijden moet minder schadelijk worden voor het milieu. Greenlease zet daarom in op zuinige auto`s, zuiniger rijden en het aanplanten van bomen.

Autorijden is voor de verandering een keer goed voor het milieu. Leasemaatschappij Terberg gaat bomen planten ter compensatie van schadelijke uitlaatgassen. Hoe meer kilometers, hoe meer bomen Terberg plant. Dat plan is onderdeel van Greenlease, de gisteren gelanceerde `groene' leasevorm van Terberg.

Auto's en vrachtwagens zorgen in Nederland voor ongeveer 20 procent van de CO2-uitstoot en zijn bovendien verantwoordelijk voor de snelste groei van deze uitstoot, zo blijkt uit de nota Mobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie heeft als doel om op de langere termijn, tussen 2030 en 2050, de schadelijke effecten van autorijden terug te brengen naar nul. Ook van Brussel moet, zeker sinds het verdrag van Kyoto, de hoeveelheid schadelijke uitlaatgassen omlaag. In februari besloot de Europese Commissie dat alle nieuwe personenauto's een milieulabel krijgen, waaraan te zien is hoe milieuvriendelijk de auto is.

In Nederland vormen de 780.000 lease-auto's die er volgens branchevereniging VNA rondrijden een substantieel deel van het wegverkeer. En leasemaatschappijen worden milieubewuster. Zo belooft het gisteren in Utrecht geïntroduceerde Greenlease een milieubewuste lease-aanpak, met zuinige auto's, zuinigere automobilisten én meer bomen.

Terberg Leasing, dat met bijna 21.000 contracten een van de tien grootste leasemaatschappijen van Nederland is, werkt voor Greenlease samen met overheidsagentschap Senter Novem en Business for Climate, een organisatie die zich inzet voor milieubehoud. Greenlease is volgens hen gestoeld op drie ideeën. Om te beginnen maakt Greenlease gebruik van auto's met een milieulabel, die tot 30 procent minder CO2 uitstoten dan de gemiddelde auto. Dit zijn onder andere hybride modellen van Toyota en Honda, die zowel met verbrandings- als elektromotor rijden. Verder moeten toekomstige bestuurders van deze zuinige auto's zelf ook zuiniger gaan rijden. Klanten krijgen hiervoor een cursus. Volgens Senter Novem, dat hiervoor ook een campagne voert, is Greenlease de eerste leasevorm die zuinig rijden op deze wijze stimuleert.

Het derde uitgangspunt is bomen planten. Hoe meer CO2 de auto's produceren, hoe meer bomen Business for Climate gaat planten. Business for Climate is onderdeel van Face, een stichting die bossen beheert en aanplant in binnen- en buitenland, ter compensatie van schadelijke uitlaatgassen. Op dit moment heeft Face 55.000 hectare bos in beheer. Via internet kunnen Greenleasers in de gaten houden hoeveel CO2 hun auto uitstoot. Terberg-directeur Jan van Delft denkt dat op deze manier zuinig rijden ook een spelelement bevat. ,,Je probeert jezelf natuurlijk steeds te verbeteren.''

Bomen planten is niet gratis. Greenlease-gebruikers krijgen een tankpasje waarmee het brandstofverbruik wordt bijgehouden. Bij het tanken betalen pashouders een bedrag bovenop de benzineprijs. Volgens Van Delft zullen klanten hierdoor niet afgeschrikt worden. ,,Het bedrag valt terug te verdienen door het lage brandstofgebruik van de auto's en het nieuwe zuinige rijgedrag.'' Bovendien bestaat de doelgroep volgens hem uit bedrijven met maatschappelijke verantwoordelijkheid. ,,Zorg voor het milieu is nu uit de sfeer van de geitenwollen sokken.''

Ook Leaseplan, de grooste leasemaatschappij van Nederland (en ter wereld), houdt zich volgens directievoorzitter Peter Verkuyl actief bezig met het milieu. Leaseplan probeert volgens Verkuyl zelfs het aantal kilometers dat klanten in de auto rijden te beperken door andere vormen van vervoer aan te bieden.

Greenlease is niet het enige milieuvriendelijke initiatief in de autobranche. Zo verhuurt Greenwheels auto's op abonnementsbasis. Deze rood-groene auto's staan in 34 grote steden in Nederland geparkeerd. Abonnees kunnen die via internet vinden en reserveren. Ze betalen per autorit.

    • Mees van der Made