Arrogante Van Thijn berokkent PvdA schade 1

Ed van Thijn, oud-burgemeester van Amsterdam en Eerste-Kamerlid voor de PvdA, lijkt de gekozen burgemeester voor jaren onmogelijk te hebben gemaakt. Hij torpedeerde dit D66-plan op een volgens vriend en vijand zeer discutabele, zelfs onfrisse manier. Temeer daar de PvdA zelf sinds jaar en dag verklaard voorstander is van de gekozen burgemeester.

In brede kring viel gisteravond al te beluisteren dat de move van de socialisten vooral voor henzelf schadelijk is. Dit zal ze door de kiezer worden nagedragen. De meest voor de hand liggende verklaring voor de draaikonterij: lage partijpolitieke spelletjes en het ego van woordvoerder Van Thijn. In kleine kring herinnert men zich nog zijn betweterige arrogantie uit vroeger jaren; het is niet de eerste keer dat hij zijn eigen partij zeer pijnlijk onderuit laat gaan.

Hij is de belichaming van de reden dat het door velen zo gewenste tweede kabinet-Den Uyl er nooit is gekomen. Van Thijn geeft deze vergissing zelf inmiddels toe, zoals ook blijkt uit het boek De Verbeelding aan de Macht.

Nu is er dan deze oprisping van de partijdinosaurus. De PvdA en haar politiek leider Wouter Bos, groot voorstander van de gekozen burgemeester, zijn er mooi mee. De door Fortuyn als regentesk te kijk gezette partij begon net weer gezonde blosjes te vertonen, en nu zet eigen man Van Thijn zijn partijgenoten zo te kijk. Met zo'n vriend heb je geen vijanden nodig.

    • J. Beekman