WW wordt tot bijna vier jaar beperkt (Gerectificeerd)

Ontslagen werknemers hebben in de toekomst recht op maximaal 41 maanden WW-uitkering. Nu is dit nog zestig maanden.

Het wordt ook moeilijker om in aanmerking te komen voor de werkloosheidswet: in de 39 weken voorafgaand aan het ontslag moet een werknemer 27 weken gewerkt hebben, waardoor mensen met een halfjaarcontract net buiten de boot vallen.

Dat is het concept-akkoord dat gisteravond door de Sociaal Economische Raad (SER) is vastgesteld. Als de achterban van de werkgevers en de werknemers hiermee volgende week akkoord gaat, lijkt de laatste noot van de sociale hervormingen gekraakt. De kroonleden zijn niet meer bereid tot verder onderhandelen over het advies, zegt A. Kolnaar, voorzitter van de SER-commissie Sociale Zekerheid. De SER is het hoogste adviesorgaan van de regering, waarin naast kroonleden de werkgevers- en werknemersverenigingen zijn vertegenwoordigd.

Werkgevers, werknemers en kabinet stelden de hervorming van de WW vorig najaar uit, om het tekenen van een sociaal akkoord mogelijk te maken na een half jaar van stokkend overleg en een grote demonstratie van de vakbonden.

Het kabinet wil het huidige aantal WW-uitkering van 341.000 met 43.000 inperken. De SER richt zich met het concept vooral op mensen die al een tijd in de WW zitten. ,,In het begin moet het makkelijk toegankelijk zijn'', zegt Kolnaar. Maar door de duur te beperken zullen werklozen zich inspannen om weer aan het werk te komen.

Van de werkgeversorganisatie VNO-NCW zouden de maatregelen nog verder mogen gaan. Zij willen vooral dat de uitkering lager wordt. Volgens de vakcentrales is een evenwicht bereikt voor ontslagen werknemers uit alle leeftijdsgroepen. ,,Jongeren en flexwerkers houden recht op een uitkering en voor ouderen hebben we een aparte regeling getroffen'', zei CNV-bestuurder J. Westerbeek. 50-plussers krijgen na hun WW-uitkering namelijk recht op een bijstandsuitkering, ook als ze een werkende partner of een eigen huis hebben.

Rectificatie

In het bericht WW wordt tot bijna vier jaar beperkt (22 maart, pagina 13) staat dat ontslagen werknemers, conform het conceptakkoord in de SER, in de toekomst recht hebben op maximaal 41 maanden WW-uitkering. De maximale duur is 38 maanden. Volgens Het SER-voorstel in hoofdlijnen (22 maart, pagina 13) betaalt de overheid na drie maanden mee aan de uitkering. Dit gebeurt echter pas na zes maanden.